Kdo je dula?

Dula provází ženu a její rodinu jedinečným a neopakovatelným obdobím života, jakým je přivedení dítěte na svět. Poskytuje laskavou podporu, kvalitní informace, trpělivě ženě naslouchá a pomáhá v nelehkých situacích. Pečuje o ni v těhotenství, během porodu i v šestinedělí. Přistupuje k ženě s úctou a respektem k jejím potřebám, mateřským kompetencím a právům tak, aby tímto důležitým životním obdobím prošla posílena a s pocitem, že jej dobře zvládla.

Práce duly patří mezi nezdravotnické pomáhající profese. Dula doplňuje práci porodních asistentek, lékařů, zdravotních sester a také psychologů a dalších odborníků. V tomto smyslu je členem týmu, který se o ženu v období těhotenství, porodu a šestinedělí stará.

Duly České asociace dul prošly ročním kurzem pro duly a podle dosaženého stupně kvalifikace získaly potřebnou praxi pod vedením duly - konzultantky. Při své práci dodržují Etický kodex duly.

--převzato z webu www.duly.cz

Jaké jsou přínosy duly pro ženu a její rodinu?

Dula svou prací přispívá k dobrému startu celé nové - či nově rozšířené - rodiny. Podle vědeckých studií má péče duly významný pozitivní vliv na fyzické a psychické zdraví matky a dítěte, především na:

  • duševní pohodu ženy i celé rodiny
  • délku a průběh porodu
  • zdravotní stav matky i jejího dítěte po porodu
  • délku kojení dítěte
  • délku doby, kterou žena s dítětem tráví
  • spokojenost ženy s porodem, se sebou sama jako s matkou
  • výskyt poporodních depresí

--převzato z webu www.duly.cz